Att vara uppdragsgivare

Uppdragsgivare för volontärer via Volontärtorget kan man bli om man:

  • Är en förening, organisation (ideell, offentlig eller privat) eller företag i Skövde eller Hjo (eller Skaraborg om aktiviteter sker i Skövde resp Hjo) där volontärer kan verka.
  • Delar Volontärtorgets värderingar.
  • Inom föreningen/organisationen anger en kontaktperson som har ett övergripande ansvar för uppdragen samt volontärerna, och att dessa får den information de behöver för att utföra uppdragen.
  • Är medveten om att volontärer aldrig får ersätta befintlig personal, och att det är frivilligt för volontärer att bli medlemmar hos föreningen/organisationen.

AKTUELLA UPPDRAG


© Volontärtorget • Tel. 0733-11 81 21 • E-post: info@volontartorget.se