Skövde
Värd till språkträffar på Södra Ryds bibliotek

Språkträffar och lättlästa bokcirklar
Uppdragsgivare: Södra Ryds bibliotek
Läs mer...

Beskrivning
Du vill engagerad dig och hjälpa till på våra språkträffar på biblioteket i Ryd. En värd har i uppdrag att förbereda fika och lokal inför varje tillfälle. Du kan tillsammans med andra volontärer stödja människor i deras språkutveckling.

Detaljer
Period:
2019-10-09 -> 2019-12-04
Plats: Södra Ryds bibliotek, Timmervägen 1

Schema: Onsdagar, 17:00 till 18:00


Skövde
Bli julvolontär!

Vill du vara med och vara volontär på Svenska kyrkans julfirande i Kyrkans Hus.
Uppdragsgivare: Svenska kyrkan Skövde
Läs mer...

Beskrivning
Den 23:e kan du vara med och duka mellan 10 och 12, på julafton pågår julfirandet mellan 12 och 15, vi behöver hjälp med förberedelser och efterarbete. Under själva julfirandet hjälper du till med servering och annat praktisk arbete, samt delar bordsgemenskap med julfirare. Du kan också bidra med underhållning i form av musik, diktläsning el annat under eftermiddagen. Givetvis kan du vara med båda dagarna eller bara en av dagarna!

Detaljer
Period:
2019-12-23 -> 2019-12-24
Plats: Kyrkans hus i Skövde centrum

Schema: 23/12 kl 10-12, 24/12 efter överenskommelse

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Språkcafé


Uppdragsgivare: Hjo kommun SFI
Läs mer...

Beskrivning
Välkomna på språkcafé den 11 november och den 2 december klockan 11.00-11.45 i Kulturkvarteret. SFI:s elever önskar få träna sin svenska under enkla former. Vi bjuder på kaffe och fika. Ingen anmälan utan alla är hjärtligt välkomna!

Detaljer
Period:
2019-11-11 -> 2019-12-02
Plats: Kulturkvarteret

Schema: 11 november 11.00 och 2 december 11.00

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Rasthjältar i skolan


Uppdragsgivare: Hjo kommun
Läs mer...

Beskrivning
Rasthjältar som kan delta i elevernas rastaktiviteter i samarbete med skolans personal. Frekvens och tider efter överenskommelse med kontaktperson.
Fritidspedagog finns på varje skola som samordnar.

Detaljer
Period:
2019-11-04 -> 2020-06-15
Plats: Korsberga skola och Fågelås skola

Schema: 9.30-10-15 11.30-12.30 alla dagar

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Samtalsstöd för vuxna nyanlända i smågrupper


Uppdragsgivare: Hjo kommun SFI
Läs mer...

Beskrivning
Vi söker personer som vill komma till oss och prata med våra elever i smågrupper. De som är intresserade kan kontakta oss och så kommer vi överens om en tid som passar. Det kan vara vid ett tillfälle eller en gång per vecka. Vi kommer också att ha två språkcaféer på biblioteket i höst och dit är alla hjärtligt välkomna.

Detaljer
Period:
2019-10-18 -> 2019-12-19
Plats: SFI Hjo Kom Vux Lundbyvägen 12

Schema: Vecka 45 och framåt

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Vi söker ställföreträdare! (God man/Förvaltare)

Vi har stort behov av dig som vill göra en insats genom att ta dig an ett frivilliguppdrag.
Som ställföreträdare (god man eller förvaltare) kan du hjälpa en eller flera personer (huvudman/huvudmän) som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet och stabilitet i vardagen för dessa personer.
Uppdragsgivare: Överförmyndare i samverkan
Läs mer...

Beskrivning
Uppdragen som ställföreträdare kan skilja sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för huvudmannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.
Vid ett godmanskap eller förvaltarskap talar man om tre delar som kan ingå i uppdraget nämligen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.
Ett godmanskap eller förvaltarskap kan innefatta en eller flera av delarna men det är vanligast att alla tre delar ingår.

Bevaka rätt – Innebär att bevaka huvudmannens rätt gentemot samhället och olika myndigheter som tex. göra ansökningar enligt LSS, ansöka om bostadsbidrag eller ansöka om skuldsanering. Det ingår även att ta tillvara huvudmannens intressen vid frågor om bostad, avtal och kontakt med fordringsägare.

Förvalta egendom - Uppgifter innebär förvaltning av all egendom som tillhör huvudmannen såsom att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, se till att räkningar betalas och förvalta kapital.

Sörja för person – När man sörjer för person så bevakar man huvudmannens personliga intressen. Detta kan ske genom att vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen, ansöka om kontaktperson, och i övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter.

Skillnaden mellan ett godmannskap och ett förvaltarskap är att vid godmanskap behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga.

Uppdraget har ett betydande ideellt inslag men du har rätt till ett visst arvode. Arvodet är grundat på uppdragets omfattning och den årsräkning/årsredovisning som du lämnar in till överförmyndare i samverkan varje år.

Detaljer
Period:
2019-10-01 -> 0000-00-00
Plats: Arbetet sker i det egna hemmet. Möten med olika myndigheter och huvudmannen förekommer på andra platser.

Schema:

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Rastaktivitet - Boule mm


Uppdragsgivare: Hammarskolan
Läs mer...

Beskrivning
Hammarnskolan har rastaktiviteter för elever i åldrarna 6-12år.
Vi skulle gärna vilja ha hjälp med att inspirera eleverna till olika aktiviteter.
Förslag som har kommit upp:
Boule
Andra boll- lekar
Hopprepsövningar
Dans
Gärna förslag på någon som kan något intressant som de vill visa eleverna

Detaljer
Period:
2019-10-21 -> 2019-12-19
Plats: Kvarngatan 27 Hammarnskolan Hjo kommun

Schema:

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Vi söker ställföreträdare! (God man/Förvaltare)

Vi har stort behov av dig som vill göra en insats genom att ta dig an ett frivilliguppdrag.
Som ställföreträdare (god man eller förvaltare) kan du hjälpa en eller flera personer (huvudman/huvudmän) som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet och stabilitet i vardagen för dessa personer.
Uppdragsgivare: Överförmyndare i samverkan
Läs mer...

Beskrivning
Uppdragen som ställföreträdare kan skilja sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för huvudmannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.
Vid ett godmanskap eller förvaltarskap talar man om tre delar som kan ingå i uppdraget nämligen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.
Ett godmanskap eller förvaltarskap kan innefatta en eller flera av delarna men det är vanligast att alla tre delar ingår.

Bevaka rätt – Innebär att bevaka huvudmannens rätt gentemot samhället och olika myndigheter som tex. göra ansökningar enligt LSS, ansöka om bostadsbidrag eller ansöka om skuldsanering. Det ingår även att ta tillvara huvudmannens intressen vid frågor om bostad, avtal och kontakt med fordringsägare.

Förvalta egendom - Uppgifter innebär förvaltning av all egendom som tillhör huvudmannen såsom att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, se till att räkningar betalas och förvalta kapital.

Sörja för person – När man sörjer för person så bevakar man huvudmannens personliga intressen. Detta kan ske genom att vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen, ansöka om kontaktperson, och i övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter.

Skillnaden mellan ett godmannskap och ett förvaltarskap är att vid godmanskap behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga.

Uppdraget har ett betydande ideellt inslag men du har rätt till ett visst arvode. Arvodet är grundat på uppdragets omfattning och den årsräkning/årsredovisning som du lämnar in till överförmyndare i samverkan varje år.

Detaljer
Period:
2019-10-01 -> 0000-00-00
Plats: Arbetet sker i det egna hemmet. Möten med olika myndigheter och huvudmannen förekommer på andra platser.

Schema:

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Testa volontärrollen på Södra Ryds bibliotek

Språkträffar och lättlästa bokcirklar
Uppdragsgivare: Södra Ryds bibliotek
Läs mer...

Beskrivning
Vi söker dig som vill hjälpa till på våra språkträffar eller leda lättlästa bokcirklar!
Etablerade svenskar och människor med andra modersmål som kan flytande svenska är välkomna. Ni träffar nya människor, tar del av varandras kultur och hjälper till med språk över en kopp kaffe/te.

Detaljer
Period:
2019-10-09 -> 2019-12-04
Plats: Södra Ryds bibliotek, Timmervägen 1

Schema: Onsdagar, 17:00 till 18:00. Inget krav på att man ska delta varje tillfälle.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Värd till språkträffar på Södra Ryds bibliotek

Språkträffar och lättlästa bokcirklar
Uppdragsgivare: Södra Ryds bibliotek
Läs mer...

Beskrivning
Du vill engagerad dig och hjälpa till på våra språkträffar på biblioteket i Ryd. En värd har i uppdrag att förbereda fika och lokal inför varje tillfälle. Du kan tillsammans med andra volontärer stödja människor i deras språkutveckling.

Detaljer
Period:
2019-10-09 -> 2019-12-04
Plats: Södra Ryds bibliotek, Timmervägen 1

Schema: Onsdagar, 17:00 till 18:00

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Talagruppen

Samtalsgrupp nära SFI:s "turbogrupp"
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
Du träffar elever som går på SFI (svenska för invandrare) och som kan svenska relativt bra men behöver samtala på svenska för att bli ännu bättre på språket. Träffarna görs i grupp där det är 2-3 frivilliga/volontärer.

Detaljer
Period:
2019-10-01 -> 2019-12-20
Plats: SFI, Vuxenutbildningen Wennerbergs gata 2 i Skövde

Schema: tisdag och/eller fredag 13:00 till 14:00

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Vill du jobba som volontär på Fritidsbanken?

Uppmuntra människor till spontanidrott och fysisk aktivitet!
Uppdragsgivare: Västergötlands Idrottsförbund
Läs mer...

Beskrivning
Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek ungefär, fast i stället för att låna ut böcker lånar vi ut begagnad sport- och fritidsutrustning. Vem som helst får låna saker av oss gratis i 14 dagar.
Vill du hjälpa till att jobba i vår lokal i gamla Fjärilsskolan i Ryd på torsdagar under hösten mellan kl 16.00-18.00. Inga förkunskaper krävs. Till arbetsuppgifterna hör att ta emot låntagare, reparera och laga sportutrustning, registrera lån, sortera utrustning. Utbildningen om arbetsuppgifter sker löpande.

Detaljer
Period:
2019-08-29 -> 0000-00-00
Plats: Myggdansvägen i SKÖVDE

Schema: Torsdagar mellan 16:00 och 18:00

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Läxhjälp i lågstadiet

Röda Korset söker läxhjälpare till elever i
Åk 1 - 3 på Rydskolan, Skövde

Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
Hjälpa elever ur åk 1, 2 och 3 med läxorna.
Ämnen som eleverna behöver hjälp med är svenska, matematik och engelska.
Du behöver inte ha pedagogisk utbildning eller erfarenhet av att undervisa, inte heller av att ge läxhjälp.
Du behöver ha lätt för att förklara. Du ska ha gott tålamod och förståelse för elever med svårigheter.

Detaljer
Period:
2019-10-10 -> 2019-12-19
Plats: Rydskolan Timmervägen 1 Skövde

Schema: Läxhjälpen sker varje torsdag mellan 13.10 och 14.10. Önskvärt är att samma volontär kommer varje vecka eller varannan.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Simkurs

Vara behjälplig i bassängen (ej simlärare).
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
Vara behjälplig (ej simlärare) i bassängen för kvinnor med invandrarbakgrund som ska lära sig att simma. (endast kvinnor kan vara volontär)

Detaljer
Period:
2019-09-14 -> 2019-11-30
Plats: Arena Skövde

Schema: Lördagar kl.12:00-14:00, uppehåll 2/11.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Vill du bli stödperson till barn eller ungdomar?

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde driver stödverksamheter för barn som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Genom verksamheten erbjuder vi barn en plats att mötas och bli bemötta på. Vi söker nu frivilliga till vår stödpersonsverksamhet.
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
Att vara stödperson innebär att vara en vuxen kompis och ge stöd i vardagen. Uppdraget handlar om att bygga en tillitsfull relation men barnen/ungdomarna väljer själva vad de vill eller inte vill prata om eller göra. Barnet/ungdomen/familjen kan komma med förslag på aktiviteter och sedan planerar stödpersonerna aktiviteterna. Vi vill uppmuntra aktiviteter som barnet/ungdomen eller familjen själva kan fortsätta med tillsammans efter verksamhetens slut och aktiviteter som ger ett avbrott i vardagen. Ni kommer alltid att vara två volontärer som träffar barn under 15 om inte förälder deltar i aktiviteten, då får det lov att vara en ensam stödperson. Om barnet är över 15 kan det vara en ensam stödperson om det känns tryggt för alla inblandade.

Inga förkunskaper krävs. Den utbildning vi anser nödvändig ges under en obligatorisk utbildnings- och planeringsdag den 5 oktober 2019 klockan 9:00-16:00 i Skövde. Alla frivilliga måste begära utdrag ur polisens belastningsregister. Frivilliga måste ha fyllt 18 år och måste kunna kommunicera på svenska. Körkort och tillgång till bil är önskvärt men inte ett krav.
Ni kommer att träffas ca 10 gånger ca en gång i veckan. Om det finns ett fortsatt behov kan det vara aktuellt med verksamhet i ytterligare träffar.

Detaljer
Period:
2019-10-01 -> 2019-12-20
Plats: Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterad i Skövde

Schema: Ni kommer att träffas ca 10 gånger ca en gång i veckan. Dag/tid för era träffar är flexibelt och bestäms tillsammans med familjen från gång till gång. Ca 1-2 timmar/vecka, sker träffarna mer sällan kan det vara aktuellt med lite längre träffar istället. Om det finns ett fortsatt behov kan det vara aktuellt med ytterligare träffar.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Bli frivillig i kreativ stödgrupp för ungdomar

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde driver stödverksamheter för barn som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Genom verksamheten erbjuder vi barn en plats att mötas och bli bemötta på.
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
UNGDOMSGRUPPEN
Ungdomsgruppen är en stödgrupp för ungdomar. Det är en avslappnad plats med diskussioner och kreativt skapande där barn i åldern 13-18 år kan komma och vara sig själva. Som vuxna är vi med för att stötta och driva projektet framåt men aktiviteterna styrs till stor del av ungdomarna själva. Våra ledord är medmänsklighet, delaktighet och demokrati.

Inga förkunskaper krävs. Utbildning för alla frivilliguppdrag ges under den obligatoriska utbildnings- och planeringsdagen den 5 oktober klockan 9:00-16:00 i Skövde. Alla frivilliga måste begära utdrag ur polisens belastningsregister. Frivilliga måste ha fyllt 18 år och måste kunna kommunicera på svenska.
Vi träffas ca 10 gånger mellan mitten av oktober och februari. Ungdomsgruppen avslutas med två kreativa skapandedagar under sportlovet vecka 7, 2020. Frivilliga förväntas närvara kontinuerligt under programmets gång.
Vi träffas kvällstid, ca 17:00-20:00. Exakt vilka datum kommer vi diskutera tillsammans med ungdomar och frivilliga. Ungdomsgruppen träffas till största del på Röda Korsets Behandlingscenter i Skövde men vid vissa tillfällen kan träffar förläggas på andra lokaler.

Detaljer
Period:
2019-10-01 -> 2020-02-16
Plats: Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterad i Skövde

Schema: Vi träffas kvällstid, ca 17:00-20:00. Exakt vilka datum kommer vi diskutera tillsammans med ungdomar och frivilliga.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Bingohjälp

Hjälp och stötta bingosugna på flera av våra träffpunkter!
Uppdragsgivare: Skövde kommun sektor vård och omsorg, äldreomsorg
Läs mer...

Beskrivning
Som bingohjälpare hjälper och stöttar du de som kommer till bingon men inte riktigt fixar det själva, i samband med bingon serveras det fika som du blir bjuden på.

Detaljer
Period:
2019-08-01 -> 2019-12-31
Plats: Träffpunkterna på äldreboendet Boken och Norrmalm samt servicehuset Käpplunda

Schema: Boken en torsdag eftermiddag per månad, Käpplunda varje tisdag eftermiddag, Norrmalm onsdagar varannan vecka, den ena veckan förmiddag, den andra veckan eftermiddag.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Tränare

Möjlighet för dig som gillar att leda träningar för junior och senior
Uppdragsgivare: Skövde Boxing club
Läs mer...

Beskrivning
Du kommer att vara tränare för i första hand ungdomar, du kommer att ha stöd från de som var med startade föreningen. Idag är det många som står på kö för att vara med i föreningen så din insats kommer att göra stor skillnad för många! De flesta medlemmar i föreningen är under 20 år.

Detaljer
Period:
2019-08-31 -> 2019-12-31
Plats: Vuxenutbildningens gympasal, (gamla läroverket) Wennerbergs gata 2

Schema: Kvällstid, två tillfällen per vecka.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Medhjälpare i second hand-butik

Bli en av oss i Kupan!
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
Du kommer tillsammans med de andra som arbetar i Röda Korsets secondhand-butik Kupan utföra de sysslor som förekommer i butiken, det kan tex. vara klädsortering, klädvård, lokalvård, och kassaarbete.

Detaljer
Period:
2019-06-27 -> 0000-00-00
Plats: Kupan Secondhandbutik, Mariestadsvägen 88, Skövde

Schema: Arbetstider efter överenskommelse.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Skultorpsvandrare

Hjälp till att göra Skultorp tryggare!
Uppdragsgivare: Svärtagårdsskolan
Läs mer...

Beskrivning
Kvällsvandringarna äger rum i Skultorp med särkilt fokus på områdena kring skolorna och deras närmiljö ("skolskog" i anslutning till Svärtagårdsskolan). Kvällsvandringarna sker i huvudsak fredagar och lördagar, ni som utför uppdraget kommer alltid att vara två eller fler. Uppdraget syftar till att göra det tryggare för ungdomarna som vistas ute och att minska skadegörelsen kring skolorna.

Detaljer
Period:
2019-06-17 -> 0000-00-00
Plats: Skultorp

Schema: Fredagar och lördagar enligt överenskommelse

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Är du vår nya jourtjej?

Här är möjligheten för dig som vill göra skillnad för andra tjejer......
Uppdragsgivare: Tjejjouren Elina
Läs mer...

Beskrivning
Tjejjouren Elina är en stödjour som består utav ideellt arbetande jourtjejer. Vår uppgift är att stötta stödsökande genom chatt och mail, och vi drivs utav att bara genom att lyssna och finnas där ge stöd, kraft och hjälp åt så otroligt många!
Det arbete vi gör har en stor betydelse och för att kunna fortsätta det söker vi nya jourtjejer!
Du är en empatisk tjej som tycker att vårt arbete verkar spännande och viktigt!
Du är över 20 år och vill vara en del av oss och vår verksamhet!

Detaljer
Period:
2019-01-01 -> 0000-00-00
Plats: På en plats i Skövde

Schema: Efter överenskommelse

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Stödperson

Har du tid, engagemang och intresse för att hjälpa och stödja människor som utsatts för brott? Då har du möjlighet att söka uppdrag som stödperson!
Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd, råd och information till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Vår verksamhet bygger på att medmänniskor ger av sin tid och sitt engagemang.
Uppdragsgivare: Brottsofferjouren Östra Skaraborg
Läs mer...

Beskrivning
Stödpersonen är en medmänniska som har tid att lyssna och som genom samtal kan hjälpa brottsoffret att reda ut sina känslor och formulera sina upplevelser och bekymmer. Den som har blivit utsatt för en kränkande handling mot person eller egendom har kanske aldrig varit med om något liknande och kan ha svårt att bearbeta vad som hänt. Familjemedlemmar eller vänner kanske reagerar på ett sätt som man inte hade förväntat sig. Det finns många anledningar till att det kan kännas bra att samtala med en stödperson som är förstående men inte personligt involverad.

Stödpersonen vet vilka myndighetskontakter som krävs och kan berätta hur man fyller i formulär och blanketter. Om det blir rättegång kan stödpersonen informera om hur rättegångsprocessen går till och följa med till rättssalen. Stödpersonen hjälper brottsoffret att finna sin väg tillbaka genom att lyssna och bekräfta.

Som stödperson kontaktar du den drabbade per telefon under dag- eller kvällstid.

Detaljer
Period:
2019-09-01 -> 0000-00-00
Plats: Brottsofferstöd kan utföras hemifrån eller i våra lokaler på Hertig Johans gata 10 i Skövde.

Schema: Efter överskommelse

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Medhjälpare second hand-butik

Medhjälpare till vår klädavdelning
Uppdragsgivare: Erikshjälpen/Gengåvan secondhand
Läs mer...

Beskrivning
Du skall ta emot kläder som lämnas till oss. Sortera och göra iordning kläder för försäljning. Att vara i butiken och hjälpa till på klädavdelningen.

Detaljer
Period:
2019-01-01 -> 2019-12-31
Plats: Gamla kungsvägen 54

Schema: Måndag till fredag, 08-16. Pass om minst 2 timmar, tidsomfattning efter överenskommelse.

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Vi söker chaufförer och bärare...

Är du en glad person som gillar att vara i farten och träffa människor?... Då kanske vi har något för dej!...
Uppdragsgivare: Hjo Can Help
Läs mer...

Beskrivning
Vi söker personer som har körkort och kan hjälpa till vid våra transporter, hämtningar av skänkt gods eller utkörning av köpta varor, även att tömma container på ÅVC jämna veckor. Detta innebär en del tunga lyft!

Detaljer
Period:
2019-04-01 -> 0000-00-00
Plats: Hjo Can Help Second Hand

Schema: Oftast måndag förmiddag och torsdag förmiddag ca 7:30/8:00-12:00 andra tider förekommer!

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Vi söker volontärer!

Känner du dej ensam ibland eller har tid över.... Kom och gör gott för andra samtidigt som du får nya vänner och agerar klimatsmart!...
Uppdragsgivare: Hjo Can Help
Läs mer...

Beskrivning
Vi söker volontärer till vår Second Hand! Vid våra öppettider behöver vi personal som kan hjälpa till i caféet, utgångskassan och som golvpersonal. Vi behöver även volontärer till vår beredning under veckorna!

Detaljer
Period:
2019-04-01 -> 0000-00-00
Plats: Hjo Can Help Second Hand

Schema: Öppettiderna (se hemsida) i veckorna väljer man själv när och hur länge...

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Synskadades riksförbund söker Rättighetsstödjare

Personer med synnedsättning behöver en ledsagare för att kunna ta sig utanför hemmet. Med åren har det dock blivit allt svårare att bli beviljad ledsagning och det har därmed blivit viktigare för enskilda personer som vill ansöka om ledsagning att få stöd i ansökningsprocessen. Därför startar nu Synskadades riksförbund ett projekt där vi söker ideella rättighetsstödjare - personer som vill hjälpa de som pga. sin synnedsättning behöver stöd i att ansöka om ledsagning hos sin hemkommun.
Uppdragsgivare: Synskadades Riksförbund
Läs mer...

Beskrivning
Ditt uppdrag handlar om att hjälpa de som ansöker att få med rätt information i sin ansökan, och att formulera sig på rätt sätt. Innan uppdraget påbörjas får du en gedigen utbildning, där vi lär dig vad du behöver veta för att kunna ge detta stöd. Utbildningen fokuserar på lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen) och pågår under en helg på Almåsa Havshotell i Västerhaninge utanför Stockholm. Resa, kost och logi är givetvis kostnadsfri för de som deltar.

Vill du läsa mer om projektet? Besök då: http://www.srf.nu/rattighetsprojektet/

Detaljer
Period:
2019-04-08 -> 2019-12-09
Plats: Skaraborgs län

Schema: Engagemanget rör högst ca 4 timmar per vecka. Du kan utföra uppdraget såväl via fysiska träffar som via mail och telefon, och kan därför själv avgöra när du utför uppdraget.

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Synskadades riksförbund söker Rättighetsstödjare

Personer med synnedsättning behöver en ledsagare för att kunna ta sig utanför hemmet. Med åren har det dock blivit allt svårare att bli beviljad ledsagning och det har därmed blivit viktigare för enskilda personer som vill ansöka om ledsagning att få stöd i ansökningsprocessen. Därför startar nu Synskadades riksförbund ett projekt där vi söker ideella rättighetsstödjare - personer som vill hjälpa de som pga. sin synnedsättning behöver stöd i att ansöka om ledsagning hos sin hemkommun.
Uppdragsgivare: Synskadades Riksförbund
Läs mer...

Beskrivning
Ditt uppdrag handlar om att hjälpa de som ansöker att få med rätt information i sin ansökan, och att formulera sig på rätt sätt. Innan uppdraget påbörjas får du en gedigen utbildning, där vi lär dig vad du behöver veta för att kunna ge detta stöd. Utbildningen fokuserar på lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen) och pågår under en helg på Almåsa Havshotell i Västerhaninge utanför Stockholm. Resa, kost och logi är givetvis kostnadsfri för de som deltar.

Vill du läsa mer om projektet? Besök då: http://www.srf.nu/rattighetsprojektet/

Detaljer
Period:
2019-04-08 -> 2019-09-09
Plats: Skaraborgs län

Schema: Engagemanget rör högst ca 4 timmar per vecka. Du kan utföra uppdraget såväl via fysiska träffar som via mail och telefon, och kan därför själv avgöra när du utför uppdraget.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Besökare / sällskap

Sätt guldkant på vardagen för en äldre rullstolsburen kvinna!
Uppdragsgivare: Skövde kommun sektor vård och omsorg, äldreomsorg
Läs mer...

Beskrivning
Hon bor på Norrmalms äldreboende sedan 10 år, hon älskar att prata, fikar gärna (stamfiket är Västgötabagaren ett kvarter bort). Hon är snart 80 år, syn och hörsel funkar fint, klarar sin rullstol själv fast utomhus vill hon gärna ha lite hjälp. Hon är nyfiken på allt och lätt att prata med.

Detaljer
Period:
2019-03-18 -> 0000-00-00
Plats: Norrmalm i Skövde

Schema: enligt överenskommelse

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Handledare, personbilskörkort

Hjälp ensamkommande att bli en del i samhället!
Uppdragsgivare: Skövde Kommun sektor socialtjänst, integrationsenheten
Läs mer...

Beskrivning
Du som har bil och kan tänka dig ställa upp som handledare för ensamkommande som vill övningsköra privat för personbilskörkort har nu möjlighet att göra en stor insats. Det finns flera som bor på kommunens boenden som jättegärna vill försöka ta körkort och som är i stort behov av handledare.
Följ länken nedan för mer info kring vad det innebär att vara handledare.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/korkort/handledare/

Detaljer
Period:
2019-03-15 -> 0000-00-00
Plats: Skövde

Schema: Enligt överenskommelse

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Kvällsvandrare i Hjo

Bidra till ett tryggare samhälle i Hjo.
Uppdragsgivare: Hela människan Hjo
Läs mer...

Beskrivning
Du som är vuxen och vill bidra till ett tryggare samhälle i Hjo har möjlighet att göra det genom att kvällsvandra tillsammans med andra vuxna.

Detaljer
Period:
2019-01-25 -> 2019-06-29
Plats: Kvällsvandringarna äger rum i Hjo, vi utgår från fritidsgården Stationen.

Schema: Fredagar 21:30 till 00:00, det kan även vara andra tillfällen då det finns behov.

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Fika for Hjo - Språkcafé

Du som är nyfiken på att träffa nya människor från olika länder, välkommen till Fika for Hjo!
Uppdragsgivare: Hjo kommun Integrations och Arbetsmarknadsenhet
Läs mer...

Beskrivning
Välkomna på gratis fika (kaffe med hembakt) i matsalen på Folkhögskolan!
På onsdagar mellan 10.00 - 10.45 träffas vi på Hjo folkhögskola för att umgås över en kopp kaffe och kaka. Vi kommer bland annat lyssna på dikter, sjunga allsång och diskutera olika ämnen och teman under vår stund tillsammans. Välj att delta de gånger du kan.
Tanken är att skapa en mötesplats för alla Hjobor.

Detaljer
Period:
2019-01-30 -> 2019-06-19
Plats: Hjo folkhögskola, Lundbyvägen 12

Schema: Onsdagar mellan 10:00 och 10:45.

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Vara ledare för fallförebyggande rörelser ”HjoFallerEj”

Ge äldre en möjlighet att förebygga fall och få en bättre balans!
Uppdragsgivare: Hjo kommun Fritids- och Frivilligverksamheten
Läs mer...

Beskrivning
Leda/instruera rörelser i lugnt tempo. Fritids- och frivilligsamordnare Susanne kommer innan att lära ut vilka rörelser som man ska utföra och Susanne finns som stöd om frågor/funderingar uppstår. Lämpligt att man under en termin håller i ca 10 pass. Om du bor utanför tätorten som tex. Fågelås eller Grevbäck så bestämmes lämplig lokal lokal där. Man får avsätta ca en timma/vecka för detta uppdrag, bör vara en stående tid från vecka till vecka.

Detaljer
Period:
2019-01-30 -> 2019-06-19
Plats: Rödingen, Bangatan 15 i Hjo

Schema: Onsdagar 09:30 samt 10:15 (ca 30 min vid varje tillfälle)

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Kassör i förening.

Liten insats stor nytta!
Uppdragsgivare: RSMH Sesam
Läs mer...

Beskrivning
Nu har du möjlighet att hjälpa föreningen RSMH Sesam (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) som kassör, föreningens verksamhet är ganska liten så uppskattningsvis innebär uppdraget inte mer än en timmas insats per månad. Föreningen har det du behöver för att utföra uppdraget.

Detaljer
Period:
2019-01-21 -> 0000-00-00
Plats: Regementsgatan 5 (föreningens lokal)

Schema: Enligt överenskommelse

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Besökare / sällskap till äldre.

Röda Korset söker en besökare till en 90-årig dam.
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
Uppdraget består i att besöka en 90-årig dam en gång i veckan (måndag eller torsdag förmiddag) då hon önskar komma ut på en promenad. Hon är lättsam och trevlig, går ganska bra, ibland med rollator, särskilt vintertid.
Damen bor i eget boende och där sker besöken.

Detaljer
Period:
2018-12-10 -> 0000-00-00
Plats: Norrmalm i Skövde

Schema: Ett besök per vecka, måndag eller torsdag förmiddag.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Lagermedhjälpare

Gillar du ordning och kanske att fixa till möbler och annat så passar det här uppdraget dig!
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
Du kommer tillsammans med de andra som arbetar i Röda Korsets secondhand-butik Kupan ta emot och i vissa fall fixa till möbler och annat som kommer att säljas i secondhand-butiken. I arbetsuppgifterna ingår också hämtning och hemkörning av möbler.

Detaljer
Period:
2018-10-01 -> 0000-00-00
Plats: Kupan Secondhandbutik, Mariestadsvägen 88, Skövde

Schema: Arbetstider efter överenskommelse.

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Språkvän!

Att vara språkvänner är enkelt. Du som vill lära känna nya människor och samtidigt är nyfiken på andra kulturer, vi sammanför dig med någon vi tror du kommer att trivas tillsammans med.
Uppdragsgivare: Hjo kommun Integrations och Arbetsmarknadsenhet
Läs mer...

Beskrivning
Många nyanlända efterlyser möjligheter att lära känna etablerade Hjobor. Detta ger inte bara möjligheter till nya relationer utan bidrar också till språkträning och kunskaper om vardagslivet i Sverige. Som språkvän/språkvänsfamilj kan Du/Ni erbjuda en sådan möjlighet, samtidigt som en unik inblick i och kunskap om andras kulturer och tankesätt erhålls.

För att bli språkvän behövs inga särskilda förkunskaper. Du/Ni behöver bara vara intresserade av att träffa människor från andra kulturer för ömsesidigt utbyte. Integrationsenheten intervjuar båda parter och gör sedan en matchning och bjuder in till ett första möte.

Detaljer
Period:
2018-09-01 -> 0000-00-00
Plats: Plats bestämmer ni tillsammans.

Schema: Enligt överenskommelse.

Registrera dig och anmäl intresse

Hjo
Medhjälpare vid cafékvällar

Var med och hjälp Hela människan Hjo vid deras cafékvällar.
Uppdragsgivare: Hela människan Hjo
Läs mer...

Beskrivning
Tillreda kaffe, smörgåsar mm vid cafekvällarna på Vallgården, samt delta och samtala med gästerna.

Detaljer
Period:
2018-09-01 -> 0000-00-00
Plats: Vallgårdens matsal.

Schema: Måndag och torsdag 17:30 till 20:00

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Språkvän!

Bli någons språkvän, språkvänsfamilj eller språkvänspar!
Uppdragsgivare: Skövde Kommun sektor socialtjänst, integrationsenheten
Läs mer...

Beskrivning
Många nyanlända efterlyser just möjligheter att språkträna i ett vardagssammanhang. Man vill också veta mer om det dagliga livet i Sverige. Som språkvän/språkvänsfamilj kan Du/Ni erbjuda en sådan möjlighet, samtidigt som Du/Ni själva får en unik inblick i och kunskap om andras kulturer och tankesätt.

För att bli språkvän behövs inga särskilda förkunskaper. Du/Ni behöver bara vara intresserade av att träffa människor från andra kulturer för ömsesidigt utbyte. Efter att ni ha fått kontakt, kommer ni gemensamt överens om hur ni ska träffas och umgås. Integrationsenheten tillsammans med Röda Korset och Svenska Kyrkan förmedlar kontakten och medverkar vid det första mötet.

Detaljer
Period:
2018-05-25 -> 0000-00-00
Plats: Enligt överenskommelse

Schema: Enligt överenskommelse.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Kvällsvandrare i Ryd

Du som är vuxen och vill bidra till ett tryggare samhälle har nu möjlighet att göra det genom att kvällsvandra.
Uppdragsgivare: Skövde kommun sektor kultur och fritid, fritidsavd.
Läs mer...

Beskrivning
Kvällsvandringarna äger rum i Ryd fredagar mellan 21.00-00.30 samt vid andra tillfällen då behov finns. Vid varje tillfälle finns det en ansvarig person. Denna person ansvarar för att hämta ut nyckeln och lite mer material på fritidsgården Flamman samt hålla ihop gruppen. För mer info se www.skovde.se/nattvandring

Detaljer
Period:
2018-05-04 -> 0000-00-00
Plats: Man utgår från Parkstugan på Barkvägen 34 i Ryd

Schema: fredagar 21:00-00:30 och en del andra dagar då det kan finnas behov. Inga krav på att delta vid flera tillfällen fast kontinuitet är önskvärt.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Fastighetsvårdare

Röda Korset behöver din hjälp med lättare fastighetsskötsel på Kupan!
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
Du kommer att fungera som fastighetsskötare för både inre och yttre skötsel. det innefattar tex gräsklippning, snöskottning, hantering av sopor och återvinning samt transport till återvinningscentralen på Risängen, se till att dörrar och fönster fungerar som de ska, värme och ventilation sköts av extern firma. Ingen särskild utbildning krävs.

Detaljer
Period:
2018-05-07 -> 0000-00-00
Plats: Kupan Secondhandbutik, Mariestadsvägen 88, Skövde

Schema: Arbetstider efter överenskommelse.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Kassör i idrottsförening

Uppdraget passar dig som gillar föreningsliv, siffror samt ordning och reda.
Uppdragsgivare: Våmbs IF
Läs mer...

Beskrivning
Våmbs IF är en fotbollsförening med ca 600 medlemmar, de söker en person som kan ställa upp som kassör, (man ställer upp som kandidat i valet för kassörsuppdraget vid föreningens årsmöte)
Om du inte har erfarenhet av att vara kassör får du givetvis utbildning genom föreningen.
Uppdraget innebär 2-4 timmars arbete per vecka plus att delta i styrelsemöte varje månad då ekonomiska rapporter skall redovisas.
Här hittar du mer info om föreningen, http://www.vambsif.org

Detaljer
Period:
2018-03-01 -> 0000-00-00
Plats: Våmbs IF har sitt kansli på Klingspors väg 2 i Skövde.

Schema: Enligt överenskommelse

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Pysselledare på Ungdomens Hus (Nyeport)

Få utlopp för din skaparlust och smitta av den på andra!
Uppdragsgivare: Skövde kommun sektor kultur och fritid, fritidsavd.
Läs mer...

Beskrivning
Du som gillar att pyssla med allt möjligt, måla, skulptera, sy, gjuta i betong mm. egentligen finns inga gränser för vad man kan göra.. nu har du möjlighet att dela med dig och lära dig av andra. Pysselledare är du på Nyeport och där finns ungdomar mellan 13 och 25 år på eftermiddagarna tisdag till lördag. Du själv är från 13 år och uppåt!

Detaljer
Period:
2018-02-13 -> 0000-00-00
Plats: John G Grönvalls plats 1, Skövde

Schema: Enligt överenskommelse, allt från nån timma till under hela Nyeports öppethållande:)

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Vill du bli vår nästa ledare?

Vill du hjälpa utsatta människor att hitta saknade familjemedlemmar för återförening?
Vi ger dig möjligheter att vara medmänniska i organiserad och planerad form två gånger i månaden.
Syftet är att ta emot besök som rör efterforskning av försvunna familjemedlemmar, familjeåterförening och återvändande.
Alla grupper behöver en ledare.
Därför söker vi nu en eller två frivillig ledare till verksamheten.
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
Rollen innebär bland annat:
Leda och stötta gruppens deltagande
Planera mottagningarna som äger rum varannan torsdag mellan 16.30-20.00 i Skövde
Rekrytera och introducera nya frivilliga till gruppen
Agera kontaktperson gentemot gruppen, kretsens styrelse och tjänstemännen inom Röda Korsets flyktingverksamhet
Följa upp och planera gruppens verksamhet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda grupper och organisera deras arbete.
Du bör ha förståelse för vad det innebär att möta människor i utsatta situationer och/eller olika kulturer.

Detaljer
Period:
2017-10-09 -> 0000-00-00
Plats: Mariestadsvägen 88, Skövde

Schema: Varannan torsdag mellan kl. 16.00-20.00, för att få kontinuitet i gruppen krävs att frivilliga åtar sig uppdraget under minst ett år.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Bli en handlingskraftig medmänniska!

Röda Korset ger råd och stöd angående familjeåterförening och återvändande. Vi hjälper till med efterforskning av saknade familjemedlemmar, rödakorsmeddelande, resestöd och intyg om fångenskap. Syftet är att verka för att återförena familjer som splittras på grund av krig, väpnade konflikter och naturkatastrof.
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
De frivilliga i ärendegruppen tar emot besökare som vill ha hjälp med ovan nämnda, och ger information, fyller i nödvändiga blanketter och handlägger ärenden i samråd med tjänstermän inom Röda Korsets migrationsverksamhet.
Ärendegruppen har mottagning varannan torsdag mellan kl. 16.30-20.00 på Röda Korset i Skövde. De frivilliga träffas 30 minuter före första besöket for att förbereda. Det sker även en genomgång efter sista besöket.
För att få kontinuitet i gruppen krävs att frivilliga åtar sig uppdraget under minst ett år.
Samtliga frivilliga intervjuas för att få information om uppdraget. För att du ska vara trygg med ditt uppdrag erbjuder vi dessutom kostnadsfria kurser inom efterforskning, familjeåterförening och återvändande. Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i frivilligarbetet.
Förutom genomgångna kurser enligt uppdragsbeskrivning vill vi att du har:
Erfarenhet av att möta personer i kris eller svåra situationer
Förmåga att förmedla information på ett enkelt och tryggt sätt
Har vana att arbeta i grupp
Därutöver ser vi gärna att du ha kunskaper om eller erfarenhet av olika kulturer, språk etc.
Dina personliga egenskaper är att du är lugn och trygg i dig själv, är empatisk och våga möta människor som blir känslomässiga, är lyhörda och flexibel.
Du måste ha fyllt 18 år.

Detaljer
Period:
2017-10-02 -> 0000-00-00
Plats: Mariestadsvägen 88, Skövde

Schema: Varannan torsdag mellan kl. 16.00-20.00, för att få kontinuitet i gruppen krävs att frivilliga åtar sig uppdraget under minst ett år.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Volontär till Röda Korsets Secondhandbutik!

Vill du bli en i teamet!
Uppdragsgivare: Röda korset
Läs mer...

Beskrivning
Att vara volontär på Kupan (RK:s secondhandbutik) innebär att hjälpa till med möbeltransporter, möbelreparationer, fastighetsskötsel, lagerarbete samt andra uppgifter efter överenskommelse.

Detaljer
Period:
2017-09-18 -> 0000-00-00
Plats: Mariestadsvägen 88 i Skövde

Schema: Arbetstider efter överenskommelse.

Registrera dig och anmäl intresse

Skövde
Läxhjälp på Ungdomens Hus (Nyeport)

Kom, gör skillnad! Hjälp unga till ett bättre skolresultat!
Uppdragsgivare: Skövde kommun sektor kultur och fritid, fritidsavd.
Läs mer...

Beskrivning
Nu har du möjlighet att hjälpa unga med läxor, du behöver absolut inte ha en bakgrund som lärare eller liknande. De flesta som behöver stöttning går på högstadiet och det är i första hand basämnen (matte, svenska och engelska) som de behöver hjälp med.

Detaljer
Period:
2017-04-03 -> 0000-00-00
Plats: John G Grönvalls plats 1, Skövde

Schema: Tisdagar och torsdagar kl. 17:00-18:30, inget krav att du deltar varje gång fast kontinuitet är önskvärt.

Registrera dig och anmäl intresse