Volontärtorgets värdegrund

All verksamhet inom Volontärtorget utgår ifrån demokratiska fri- och rättigheter. Värdegrunden bygger på övertygelsen om att alla människor har lika värde oavsett kön, etnisk eller politisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Volontärtorget verkar alltid utifrån FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

AKTUELLA UPPDRAG


© Volontärtorget • Tel. 0733-11 81 21 • E-post: info@volontartorget.se