Om Volontärtorget

Volontärtorget är politiskt och religiöst obundet, Volontärtorget samordnar ideellt arbete i Skövde.

Eftersom ett välfungerande samhälle består av tre stabila sektorer; den offentliga, den privata och den ideella, skrevs år 2008 en nationell överenskommelse mellan regeringen, SKL och den ideella sektorn år 2008 om en ökad samverkan. Med grund i den har Volontärtorget tillkommit för att öka, bredda och stötta volontärverksamhet. Syftet med Volontärtorget är att skapa meningsfulla sociala möten, för den som är volontär såväl som för mottagaren, och därigenom tillvarata de kunskaper, erfarenheter och den energi som finns bland invånarna i Skövde och Hjo.

Volontärtorget fungerar som en paraplyorganisation för verksamheter som verkar inom den ideella sektorn, och därigenom stödjer dem genom marknadsföring samt rekrytering och utbildning av volontärer. Volontärtorget arbetar även för att höja statusen för ideellt utfört arbete.

AKTUELLA UPPDRAG


© Volontärtorget • Tel. 0733-11 81 21 • E-post: info@volontartorget.se