Volontärtorget upphör!

Den sista september upphör Volontärtorgets verksamhet helt, fram till dess finns möjlighet att kontakta oss på samma sätt som tidigare.

Liten lathund för volontärer!

Före

 • Fundera över mål för ditt engagemang. Vad är det i det du gör som du gör för dig själv? Vilken är din drivkraft?
 • Motivation är A och O. Ett tydligt, eget mål med det du gör skapar motivation och engagemang!
 • Se över ditt livspussel. Hur mycket tid har du för ideellt engagemang?

När du är igång

 • Som frivillig är det lätt att bli omtyckt och uppskattad för att man ställer upp. Det är bra, men också lite förföriskt. Välviljan kan äta upp ditt engagemang. Be alltid om att få fundera och återkomma om du får en fråga om att göra något. 
 • Ta plats och var rak och tydlig med vad du tänker och tycker men lyssna först in din omgivning. När du förstår din omgivning så kan du vara både rak och ärlig på rätt sätt.
 • Undvik att hamna i ett läge där ditt engagemang tar mer energi än det ger. Tidsbestäm gärna ett uppdrag och stäm hela tiden av med livspusslet. Tappar du lusten, så kliv av ditt uppdrag, eller om du vill - prova ett annat. Ingen tjänar på att du hamnar i ett läge där du känner att du börjar offra din tid istället för att av glädje ge av din tid.
 • Om du engarerar dig frivilligt i ett arbete där det också finns anställd personal så är det extra viktigt med tydlighet kring ditt uppdrag:
  - Vad får jag göra och vad får jag inte göra ur ett arbetsrättligt- samt arbetsmiljöperspektiv?
  - Begär att du får en utpekad handledare. Du behöver det!
  - Begär att få bli insatt i eventuella policys för arbetsplatsen.
  - Upprätta ett kontrakt som tydliggör vad du förväntas göra, vad du inte förväntas göra och vilka rättigheter / skyldigheter du har. Det skapar trygghet.

Till sist

 • Var mot andra så som du vill andra skall vara mot dig.
 • Det ger mycket mer tillbaka att tycka om än att tycka synd om eller illa om andra.
 • Tänk på känslans konto och gör så mycket insättningar du bara kan!

Lycka till!

 

AKTUELLA UPPDRAG


© Volontärtorget • Tel. 0733-11 81 21 • E-post: info@volontartorget.se