Bli volontär via oss - vad innebär det?

  • Frivilliga insatser utförs helt av fri vilja, är öppet för alla och är oavlönade.
  • Som volontär via Volontärtorget krävs inget medlemskap hos uppdragsgivaren i de fall uppdragsgivaren är en förening.
  • Volontärarbete får aldrig ersätta det arbete som befintlig personal utför, utan skall användas som ett komplement till befintligt arbete.
  • Volontärinsatser gagnar en tredje part utanför volontärens familj och vänkrets.
  • Ideellt arbetet bygger på ett ömsesidigt givande och tagande människor emellan. Det är därför en förutsättning att den som mottar och den som ger insatsen är överens om detta.
  • Som volontär blir du oftast försäkrad genom uppdragsgivaren.
  • Alla som utfört volontäruppdrag via Volontärtorget kan om man så önskar få ett intyg på detta, som exempelvis kan användas i framtida arbetssökande och liknande.
  • Som volontär via Volontärtorget erbjuds du emellanåt föreläsningar, seminarier och andra event där du har möjlighet att träffa andra volontärer.
  • För en del uppdrag krävs att du som volontär uppger tystnadsförsäkran och/eller lämnar utdrag ur belastningsregistret.

AKTUELLA UPPDRAG


© Volontärtorget • Tel. 0733-11 81 21 • E-post: info@volontartorget.se