volontartorget

Medlemskap

Som privatperson kan du bli medlem hos Volontärtorget för en kostnad av 100 kr/år.

Som organisation eller privatperson kan du bli stödmedlem hos Volontärtorget för en kostnad av minst 50 kr/år. För att bli uppdragsgivare för volontärer hos Volontärtorget krävs att man är stödmedlem.

Betalning sker till plusgironumret: 71 77 33-0.

För dig som är privatperson anges i meddelandefältet (max 200 tecken): Namn, det år medlemskapet avser, typ av medlemskap (medlem eller stödmedlem) samt telefonnummer/email.

För organisationer anges i meddelandefältet (max 200 tecken): Organisationens namn, namn på kontaktperson, det år medlemskapet avser samt telefonnummer/email.

AKTUELLA UPPDRAG


© Volontärtorget i Skövde • Roland Jakobsson tel. 0733-11 81 21 • E-post: info@volontartorget.se