volontartorget

Om Volontärtorget

Volontärtorget är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som samordnar det ideella arbetet i Skövde. Föreningen bildades våren 2014 i Skövde på uppdrag av en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän i Skövde kommun.

Eftersom ett välfungerande samhälle består av tre stabila sektorer; den offentliga, den privata och den ideella, skrevs år 2008 en  nationell överenskommelse mellan regeringen, SKL och den idéella sektorn år 2008 om en ökad samverkan. Med grund i den har föreningen i uppdrag av kommunen att öka, bredda och stötta volontärverksamheten i Skövde. Syftet med Volontärtorget är att skapa meningsfulla sociala möten, för den som är volontär såväl som för mottagaren, och därigenom tillvarata de kunskaper, erfarenheter och den energi som finns bland Skövdes invånare.

Volontärtorget fungerar som en paraplyorganisation för verksamheter som verkar inom den ideella sektorn, och därigenom stödjer dem genom marknadsföring samt rekrytering och utbildning av volontärer. Föreningen arbetar även för att höja statusen för ideellt utfört arbete.

Under hösten 2014 började två samordnare/utvecklare bygga upp verksamheten. Sofia Isaksson och Roland Jakobsson är anställda av SENS (Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg) men arbetar för föreningen Volontärtorget.
Från mars 2016 arbetar Roland Jakobsson själv på Volontärtorget.

AKTUELLA UPPDRAG


© Volontärtorget i Skövde • Roland Jakobsson tel. 0733-11 81 21 • E-post: info@volontartorget.se